Factsheet sancties agressief gedrag

Wanneer een klant de huisregels van een organisatie overtreedt, dan wordt naar de klant een maatregel genomen die passend is bij de overtreding. Door sancties tracht je te bereiken dat:

  • de klant zich bewust wordt van zijn ontoelaatbare handelen;
  • de klant zich vervolgens conform de huisregels zal gedragen;
  • er een preventief effect van uitgaat.