Vaardig in Veilig: een excellente training in het anders omgaan met agressie voor het onderwijs

Het afgelopen schooljaar heeft het Programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een breed opgezette training “Anders omgaan met agressie” gesubsidieerd. In de bijgevoegde documenten vindt u hierover meer informatie.