Hulpmiddelen om het onderwerp bespreekbaar te maken

Duidelijk over agressie scan

Zo kun je met de Scan meer inzicht krijgen in verbeterpunten in je anti-agressiebeleid.
De businesscase De Business Case levert inzicht in de kosten en opbrengsten van agressiebeleid.
Het afsprakenboekje Afsprakenboekje
De agressiewijzer

Met de AgressieWijzer ten slotte kun je samen met je team op een gestructureerde wijze tot gezamenlijke normen en werkafspraken komen.

De AgressieWijzer helpt teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan te pakken. Je bespreekt samen met je team in drie sessies ervaringen met gewenst gedrag (‘groen gedrag’), emotioneel gedrag (‘oranje gedrag’) en agressief gedrag (‘rood gedrag’) op jullie werkvloer. Je stelt een gezamenlijke norm vast – wat vinden we acceptabel, wat niet – en bepaalt samen hoe je groen gedrag kunt stimuleren, oranje gedrag kunt ombuigen en rood gedrag kunt stoppen. Ook bespreken jullie samen welke maatregelen jullie nemen bij ongewenst gedrag, zodat voor iedereen duidelijk is wat je wanneer kunt doen.

DAPPR Samenspel Het DAPPR Samenspel: DAPPR bestaat uit een groepsonderdeel voor alle organisatielagen
DAPPR App De DAPPR App: Het eerste geeft inzicht in en grip op de werkafspraken in de organisatie over het omgaan met agressie. Het tweede geeft inzicht in de eigen stijl in het omgaan met agressie (zelftest,  een individueel onderdeel voor de professional)
DAPPR Vergroot de kennis hierover vanuit een persoonlijk leeradvies (e-learning).