Inrichting van een veilige werklocatie

Hoe bereik je veiligheid voor medewerkers en bezoekers met een andere inrichting van de werklocatie? U kunt de ruimte inrichten volgens het CPTED concept. Daarin zijn verschillende categorieën te onderscheiden, met bijbehorende positieve effecten:

Menigte

Eigenaarschap

Als de ruimte zo is ingericht dat bezoekers het gevoel krijgen dat de ruimte eigendom van iemand is, gedragen ze zich anders dan wanneer de ruimte ‘van niemand’ lijkt te zijn. Gebruikers van een keurige ruimte zullen deze eerder netjes houden, omdat ze vermoeden dat iemand voor de ruimte zorgt.

Natuurlijk toezicht

Als bezoekers een ruimte binnenkomen en daar het idee krijgen dat ze gezien worden, gedragen ze zich anders dan wanneer ze denken dat ze niet worden opgemerkt. Het gaat hier niet om een vorm van fysiek toezicht, maar om de wetenschap dat iemand op hen let.

Een aantal praktische tip om een veilige werklocatie in te richten:

  • Neem maatregelen die het gevoel van ‘gezien worden’ vergroten.
  • Plaats fysieke elementen, activiteiten en mensen zó dat de zichtbaarheid maximaal is.
  • Zorg ervoor dat mensen elkaar op een positieve manier bejegenen, bijvoorbeeld door rustige achtergrondmuziek te draaien.

Potentiële daders voelen de toegenomen controle en beseffen daarmee dat hun mogelijkheden tot wegvluchten beperkt zijn.

Beheer van de ruimte

Voer in de ruimte heldere en voor uw organisatie normale activiteiten uit, die het gevoel van veiligheid vergroten. Zorg dat de ruimte agressief gedrag ontmoedigt. Door natuurlijke surveillance is dit vrij eenvoudig te realiseren. Maak vroegtijdig contact met de bezoeker door een vriendelijke begroeting bij binnenkomst. Probeer verder geen losstaande objecten in de ruimte te laten staan, omdat iemand daar mee zou kunnen gooien.

Politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers kunnen aanspraak maken op specifieke maatregelen ten aanzien van beveiliging. Zie hiervoor onderstaand stappenplan voor politieke ambtsdragers.