Veilige werkprocessen

Met behulp van een risicoanalyse heeft u gekeken welke werkprocessen binnen de organisatie het meest risicovol zijn als het gaat om agressie en geweld. Deze werkprocessen kunt u verder analyseren. Vaak gaat het om de volgende dienstverleningsprocessen waarin er veel contact is tussen mensen:

  • Verlenen van uitkeringen, vergunningen of subsidies
  • Heffen van boetes of belastingen
  • Verlenen van spoedeisende hulp
  • Handhaven van wetten, regels of de openbare orde
politie

Benoemen

Het is verstandig alle risicovolle dienstverleningsprocessen te beschrijven en de risicomomenten, de risicoplaatsen en de risicosituaties te benoemen. Zo krijgt u direct een goed beeld van wat er speelt.

U dient daarvoor wel goed zicht te hebben op incidenten door melding en registratie.

Wat kunt u tijdens die momenten doen om agressie of geweld te voorkomen of te beperken? Denk bijvoorbeeld aan de volgende aandachtpunten.

  • Uitleggen van de werkwijze of procedures die uw organisatie hanteert
  • Een communicatiestijl hanteren die past bij uw doelgroepen, zodat ze u goed kunnen begrijpen
  • Samen met een collega een risicovolle dienst doen
  • Keuze voorde locatie van het contactmoment: kunt u een moment met een hoog risico op agressie in het eigen bedrijfsgebouw laten plaatsvinden, zodat u de beveiliging van de werklocatie beter kunt beheersen?
  • Aanpassen van de inrichting van de werklocatie
  • Beveiliging van de werklocatie